Czas pracy w 2021 roku

Data/Czas Lokalizacja
Data: - 21/09/2021
10:00 - 15:00
Szkolenie stacjonarne -Rzeszów, ul. Okrzei 7 - Wojewódzki Dom Kultury


 

REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIAAl. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel.
(17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl         e-mail: szkolenia@rcsa.pl                                                                                               Rzeszów, dn. 25 sierpnia.2021 rok                Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie
uprzejmie zaprasza na szkolenie  stacjonarne.
Czas pracy w 2021 rokuPROGRAM SZKOLENIA Czas pracy – przepisy prawneCzas pracy – podstawowe pojęcia

 • pozostawanie pracownika w dyspozycji pracodawcy
 • doba pracownicza a tydzień pracowniczy
 • wymiar czasu pracy
 • praca zmianowa
 • rozkład czasu pracy
 • okresy rozliczeniowe
 • normy czasu pracy

Czas pracy pracowników niepełnoetatowych

 • postanowienia o czasie pracy w umowach o pracę
 • wyznaczanie limitu godzin w umowie dla niepełnoetatowca
 • kiedy u niepełnoetatowca powstaną nadgodziny

Systemy i rozkłady czasu pracy

 • wprowadzenie odpowiednich zapisów dotyczących systemów czasu pracy w przepisach wewnątrzzakładowych
 • ruchomy system czasu pracy
 • równoważny system czasu pracy
 • przerywany system czasu pracy
 • zadaniowy system czasu pracy
 • indywidualny rozkład czasu pracy
 • system skróconego tygodnia pracy
 • system pracy weekendowej

Okresy odpoczynku

 • prawo pracownika do odpoczynku
 • odpoczynek dobowy / odpoczynek tygodniowy
 • “dyżur” a prawo do odpoczynku
 • prawo do odpoczynku po “podróży służbowej”

Praca w godzinach nadliczbowych

 • kiedy pracownik wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych
 • dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych
 • roczny limit godzin nadliczbowych (stanowisko PIP)
 • dodatki do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
 • rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych
 • prywatne wyjścia pracownika bez nadgodzin

Praca w niedziele i święta

 • dopuszczalność pracy w niedziele i święta
 • ustalenie godzin pracy w niedziele
 • zakaz pracy w placówkach handlowych w święta
 • rekompensowanie pracy w niedziele i święta
 • ile dodatków należy wypłacić za pracę w niedzielę i święta (stanowisko PIP, MPiPS oraz SN)
 • praca w święto przypadająca w dniu wolnym (stanowisko GIP)

Ewidencja czasu pracy

 • obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy
 • obowiązek prowadzenia list obecności
 • elektroniczna ewidencja czasu pracy
 • skutki braku ewidencji czasu pracy
 • ewidencja czasu pracy dla umów cywilnoprawnych

Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy

 • kiedy trzeba tworzyć harmonogramy czasu pracy
 • na jaki okres muszą być tworzone harmonogramy – zmiany
 • jak i z jakim wyprzedzeniem ogłaszać harmonogram
 • jakie kroki trzeba poczynić, aby móc zmieniać harmonogramy czasu pracy

Czas pracy a:

 • wyjścia prywatne,
 • szkolenia BHP
 • szkolenia-podnoszenie kwalifikacji
 • podróż służbowa

 Podsumowanie szkolenia, panel dyskusyjny Szkolenie poprowadzi  Witold Drozdowski – radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy. Wieloletni pracownik PIP w Rzeszowie.

Miejsce szkolenia; Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie ul. Okrzei 7

 Termin: 21 września  2021 rokCzas trwania: 10: 00 – 15.00

Koszt udziału w szkoleniu: 380 zł za uczestnika – przy zgłoszeniu przez jednostkę minimum 3 osób cena wyniesie 340 zł od osoby – cena zawiera również: materiały szkoleniowe ,poczęstunek, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.
Prosimy o dokonanie opłaty za szkolenie przelewem, po otrzymaniu faktury  Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzanie udziału w seminarium w terminie do dnia 18 września 2021 r………………………………………………………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………./pieczęć jednostki zgłaszającej  Zgłaszam udział następujących osób w seminarium   CZAS PRACY organizowanym przez RCSA sp. z o. o. w dniu  21 września  2021 roku……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Nasz nr NIP………………………………………………..Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia i wydania  rachunku