Kurs okresowy dla pracowników służb BHP w dniach 27-30 września 2021r.

Data/Czas Lokalizacja
Data: - 27/09/2021 - 30/09/2021
09:00 - 15:00
Szkolenie stacjonarne Rzeszów ul. Piłsudskiego 31 3 piętro sala 325 Oświata


 REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA

Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel.
(17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl          e-mail: szkolenia@rcsa.pl

 

Rzeszów, dn. 24 sierpnia 2021 rok

 

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia sp. z o. o. w Rzeszowie

uprzejmie zaprasza na: stacjonarne

 

Kurs okresowy dla pracowników służb BHP

w dniach 27-30 września  2021 r.

 

 

 

Lp.

 

Nazwa zajęć edukacyjnych

Wymiar godzin zajęć edukacyjnych
1.                 Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 5
2. Problemy ergonomii i psychologii pracy. 2
3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami. 5
4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy. 4
5. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bhp 2
6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. 4
7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka. 2
8. Nowoczesne metody pracy służb bhp. 2
9. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bhp. 3
10. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń. 1
11. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego. 2
                                 

                              Razem:

 

32

 

 

początek w pierwszym dniu o godz. 9.00

Miejsce szkolenia; Rzeszów ul. Piłsudskiego 31 sala 325 /3 piętro /Oświata/

Koszt udziału w kursie 580 zł w tym materiały ,certyfikat i poczęstunek
Szkolenie odbędzie się w dniach 27-30 września 2021 rok

 

Prosimy o dokonanie opłaty za szkolenie w kasie RCSA przed jego rozpoczęciem albo przelewem, po otrzymaniu faktury

 

Prosimy o pisemne, telefoniczne lub za pośrednictwem faxu albo poczty elektronicznej potwierdzanie udziału w kursie w terminie do 24 września 2021 r

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………

/pieczęć jednostki zgłaszającej/

 

Zgłaszam udział następujących osób w kursie okresowym z zakresu BHP dla pracowników służb BHP

27-30 września 2021 r…………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………….

 

Nasz nr NIP………………………………………………..     Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia i wydania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 

 

 

………………………………….                                                                             …………………………………

/data/                                                                                  /podpis osoby upoważnionej