PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (z uwzględnieniem zmian w czasie epidemii COVID-19)

Data/Czas Lokalizacja
Data: - 03/12/2020
09:30 - 15:00
Szkolenie (webinarium) będzie realizowane on-line za pośrednictwem internetu


REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA

Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel.
(17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl         e-mail: szkolenia@rcsa.pl

 

Rzeszów, dn. 20.10.2020 roku

                Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie
uprzejmie zaprasza na  szkolenie on-line nt.

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
(z uwzględnieniem zmian w czasie epidemii
COVID-19)

 

Szkolenie (webinarium) będzie realizowane on-line, za pośrednictwem internetu.  Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, dokumenty. Podczas szkolenia mogą Państwo zadawać pytania na czacie. Można będzie zadać również pytanie głosowo na bieżąco lub w drugiej części zajęć pt: „pytania
i odpowiedzi”, w której to również będzie prowadzona dyskusja moderowana przez trenera. Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny będzie tylko komputer z dostępem do internetu
oraz przeglądarka typu Google Chrome, Firefox lub inna. Przydatne będą również słuchawki
z mikrofonem, gdyby warunki w biurze lub domu nie pozwalały na swobodne uczestnictwo
w szkoleniu. Kamerka internetowa nie jest konieczna.

Po potwierdzeniu udziału w szkoleniu otrzymają Państwo od nas link – którego kliknięcie przeniesie Państwa do wirtualnej  sali szkoleniowej, gdzie w podanych w ofercie godzinach odbywać się będą zajęcia . Link będzie aktywny tylko w dniu i w godzinach szkolenia. Po zakończeniu zajęć, tradycyjnie otrzymają Państwo od nas  faktury
oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Będą one przesyłane – na żądanie – tradycyjnie pocztą lub e-mailem. Zapraszamy!!

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

 1. Przyczyny wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Polsce. Porównanie PPK istniejącego w innych krajach, omówienie dotychczasowych doświadczeń z zakresu PPK.
  2. Korzyści Pracowniczych Planów Kapitałowych (dalej: PPK) dla pracodawców, pracowników i gospodarki.
  3. Nowelizacja ustawy o PPK – najważniejsze zmiany i rozwiązania.
  4. Sposób wyliczania osób zatrudnionych i terminy obowiązuje pracodawców w zakresie
  wprowadzenia PPK.
  5. Pomioty zobowiązane do utworzenia PPK na podstawie ustawy.
  6. Podmioty, które nie są obowiązane do utworzenia PPK oraz wyłączenia w stosowaniu ustawy.
  7. Porównanie PPK i PPE, korzyści dla podmiotów zatrudniających.
  8. Uczestnicy PPK, dla kogo podmiot zatrudniający jest zobowiązany utworzyć PPK.
  9. Oferty i instytucje finansowe oferujące PPK.
  10. Wybór instytucji finansowej prowadzącej PPK- jak wybrać dostawcę PPK, na jakich
  przesłankach się oprzeć przy wyborze instytucji? Kryteria wyboru instytucji finansowej
  11. Obowiązki pracodawcy związane z wyborem instytucji zarządzającej PPK oraz utworzeniem PPK.
  12. Charakterystyka umów zawieranych przez podmiot zatrudniający w związku z wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych.
  13. Procedura, terminy zawarcia umowy o zarządzanie PPK dla poszczególnych podmiotów
  zatrudniających.
  14. Zawarcie umowy o prowadzenie z instytucją finansową przez podmiot zatrudniający.
  15. Wyliczanie okresów zatrudnienia na potrzeby ustawy o PPK.
  16. Zmiana pracy, a PPK- wypłata transferowa środków z PPK.
  17. Jak zrezygnować z PPK? Deklaracja o rezygnacji z uczestnictwa w PPK.
  18. Ponowny zapis do PPK, kiedy w jakich terminach- obowiązki pracodawcy związane z ponownym zapisem uczestników.
  19. Wpłaty do PPK, jak wyliczyć wpłaty pracodawcy.
  20. Potrącenie składki na PPK z wynagrodzenia pracownika. Przykłady wyliczeń, symulacje
  zebranych środków.
  21. Co dzieje się ze środkami wpłacanymi do PPK, sposób inwestowania środków w ramach PPK przez instytucje finansowe.
  22. Koszty prowadzenia i zarządzania PPK.
  23. Kiedy i jak będzie można wypłacić środki z PPK, w tym wypłata i jej konsekwencje przed 60 rokiem życia.
  24. Nadzór nad funkcjonowaniem Pracowniczego Planu Kapitałowego.
  25. Podział środków w przypadku rozwodu, unieważnienia małżeństwa.
  26. Dziedziczenie środków z PPK
  27. Sankcje karne za niewykonywanie przez podmiot zatrudniający obowiązków związanych z PPK.

 

Szkolenie poprowadzi:  Dr Paulina Sołtys- radca prawny

Termin:  3 grudnia 2020 rok

Czas trwania: 9.30- 15.00

Koszt udziału w szkoleniu: 270 zł.– cena zawiera materiały szkoleniowe , certyfikat ukończenia szkolenia i konsultacje z wykładowcą.

 

Prosimy o dokonanie opłaty za szkolenie przelewem, po otrzymaniu faktury

Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

potwierdzanie udziału w seminarium w terminie do dnia 1.12..2020r

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………….

/pieczęć jednostki zgłaszającej

 

 

Zgłaszam udział następujących osób w seminarium  „Pracownicze plany kapitałoweorganizowanym przez RCSA sp. z o. o. w dniu  3 grudnia .2020r

……………………………………………………………………………………………………………

Nasz nr NIP………………………………………………..Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia i wydania  rachunku bez podpisu odbiorcy

 

…………………………..                                                       ……………………………………..

/   data   /                                                                                     / podpis osoby upoważnionej