Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne – Praktyka stosowania.

Data/Czas Lokalizacja
Data: - 16/09/2021
09:00 - 15:00
Szkolenie stacjonarne Rzeszów WDK ul.Okrzei 7


REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA

Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel.
(17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl e-mail: szkolenia@rcsa.pl

Rzeszów, dn. 26 sierpnia 2021 rok

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie

uprzejmie zaprasza na szkolenie stacjonarne

Zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw


Program:

 • Automatyzacja rozliczeń płatników oraz konsolidacja i automatyzacja wypłaty zasiłków

 • Zmiany w egzekucji należności składkowych

 • Zmiany wykazywania informacji w ZUS IWA

 • E-zasiłki – nowe zasady

 • Automatyzacja rozliczeń płatników

 • Zmiany podlegania ubezpieczeniom społecznym wspólników jednoosobowych spółek z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej

 • Zmiany dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia społecznego dla przedsiębiorców

 1. Ubezpieczenie zdrowotne – rozliczanie składek

 2. Nowości na PUE

 • Osoba ubezpieczona

 • Płatnik składek

 • Świadczeniobiorca

 • Zmiany we wnioskach na PUE ZUS

 • PUE a COVID-19 – kwarantanna lub izolacja domowa

 • Obsługa wniosków przesyłanych do ZUS

 • Samodzielne tworzenie potwierdzeń z danymi z ZUS

 • Rozliczenie składek

 • Składanie wniosków (w tym obsługa ZLA)

 1. Zmiany w dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA – kod wykonywanego zawodu –

 • Zgłaszanie korekt,

 • Zgłaszanie zmian

 1. Zwolnienie ze składek i świadczenie postojowe – Tarcza 7.0, 8.0, 9.0 i sklepiki (porównanie)

 2. Umowa o dzieło, a składki ZUS:

 • Obowiązki zgłoszenia umów o dzieło

 • Jak zgłaszać umowy o dzieło do ZUS od 1 stycznia 2021 r.

 • Formularz RUD

 • Różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło,

 • Kiedy umowa o dzieło może zostać uznana za umowę zlecenia

 • Wskazówki praktyczne – przykłady,

 • Konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia

 1. Bieżące informacje o oskładkowaniu umów cywilnoprawnych

 2. Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy

 3. Opłacanie składek za pracowników, zleceniobiorców

 • Wynagrodzenie w umowie zlecenia

 • Minimalna stawka godzinowa

 • Ewidencja liczby przepracowanych godzin

 • Wypłata wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej

 • Aneksy do trwających umów zlecenia (o świadczenie usług)

 • Zleceniobiorcy i samozatrudnieni bez prawa do minimalnej stawki godzinowej

 1. Zbiegi tytułów ubezpieczeń – z uwzględnieniem najnowszych zmian w zakresie łączenia:

 • Umowy zlecenia- umowy o pracę,

 • Umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło) zawarta z własnym pracownikiem obowiązki względem ZUS

 • Umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy

 • Umowy zlecenia i studiowania na wyższej uczelni,

 • Umowy zlecenia z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej,

 • Umowy zlecenia zawieranej podczas korzystania z urlopu wychowawczego,

 • Umowy zlecenia zawieranej z osobą korzystającą z zasiłku macierzyńskiego,

 • Umowy zlecenia zawartej z emerytem lub rencistą,

 • Umowy zlecenia z własnym pracownikiem

 1. Pracownicze plany kapitałowe – Praktyka stosowania

 • Obowiązki pracodawcy

 • Ustawa o PPK a podstawa wymiaru składek

 • Wykazywanie w raporcie ZUS RCA wpłaty do PPK finansowanej przez podmiot zatrudniający

 • Praktyka stosowania względem podpisanych umów – przykłady rozliczeń

 • Podstawa wymiaru wpłat na PPK

 • Pracownicze plany kapitałowe w pytaniach i odpowiedziach

 

Szkolenie poprowadzi: Dorota Kijowska specjalista ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

Termin: 16 września 2021 rok

Czas trwania: 9:00– 15:00

Miejsce szkolenia ;Rzeszów WDK UL. OKRZEI 7

Koszt udziału w seminarium: 380 zł – w cena zawiera również: materiały szkoleniowe poczęstunek, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.,

Prosimy o dokonanie opłaty za szkolenie przelewem, po otrzymaniu faktury

Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

potwierdzanie udziału w seminarium w terminie do dnia 13 września 2021 rok

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zgłaszam udział następujących osób w seminarium ubezpieczenia społeczne

organizowanym przez RCSA sp. z o. o. w dniu 16 września 2021 r

……………………………………………………………………………………………………………

Nasz nr NIP………………………………………………..Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia i wydania rachunku bez podpisu odbiorcy

………………………….. ……………………………………..

/ data / / podpis osoby upoważnionej