Umowy zlecenia, umowy o dzieło od 1 stycznia 2021 r. – Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne – Obowiązki i uprawnienia płatników składek i ubezpieczonych -– zgłaszanie, rozliczanie – PUE – PPK – Praktyka stosowania.

Data/Czas Lokalizacja
Data: - 12/02/2021
10:00 - 15:00
Szkolenie (webinarium) będzie realizowane on-line za pośrednictwem internetu


 REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA

Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel.
(17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl         e-mail: szkolenia@rcsa.pl

 

Rzeszów, dn. 12 styczeń  2021 rok

 

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie

uprzejmie zaprasza na szkolenie on-line

 

Umowy zlecenia, umowy o dzieło od 1 stycznia 2021 r. – Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne – Obowiązki i uprawnienia płatników składek i ubezpieczonych -– zgłaszanie, rozliczanie – PUE – PPK – Praktyka stosowania.

 

 

Szkolenie (webinarium) będzie realizowane on-line, za pośrednictwem internetu.  Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, dokumenty. Podczas szkolenia mogą Państwo zadawać pytania na czacie. Można będzie zadać również pytanie głosowo na bieżąco lub w drugiej części zajęć pt: „pytania
i odpowiedzi”, w której to również będzie prowadzona dyskusja moderowana przez trenera. Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny będzie tylko komputer z dostępem do internetu
oraz przeglądarka typu Google Chrome, Firefox lub inna. Przydatne będą również słuchawki
z mikrofonem, gdyby warunki w biurze lub domu nie pozwalały na swobodne uczestnictwo
w szkoleniu. Kamerka internetowa nie jest konieczna.

Po potwierdzeniu udziału w szkoleniu otrzymają Państwo od nas link – którego kliknięcie przeniesie Państwa do wirtualnej  sali szkoleniowej, gdzie w podanych w ofercie godzinach odbywać się będą zajęcia . Link będzie aktywny tylko w dniu i w godzinach szkolenia. Po zakończeniu zajęć, tradycyjnie otrzymają Państwo od nas  faktury
oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Będą one przesyłane – na żądanie – tradycyjnie pocztą lub e-mailem. Zapraszamy!!

 

 

Umowy zlecenia, umowy o dzieło od 1 stycznia 2021 r. – Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne – Obowiązki i uprawnienia płatników składek i ubezpieczonych -– zgłaszanie, rozliczanie – PUE – PPK – Praktyka stosowania.

Program

 1. Umowa o dzieło, a składki ZUS:
 • Obowiązki zgłoszenia umów o dzieło
 • Jak zgłaszać umowy o dzieło do ZUS od 1 stycznia 2021
 • Formularz RUD
 • Różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło,
 • Kiedy umowa o dzieło może zostać uznana za umowę zlecenia?
 • Wskazówki praktyczne – jakich zapisów unikać, a jakie wprowadzić do umowy o dzieło,
 • Konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia,
 1. Dokumentowanie kwarantanny i izolacji do wypłaty świadczeń w razie choroby i opieki
 2. Domownicy osób zakażonych koronawirusem – świadczenia w razie choroby
 3. Platforma Usług Elektronicznych
 • Zmiany we wnioskach na PUE ZUS
 • PUE a COVID – 19 – kwarantanna lub izolacja domowa
 • Obsługa wniosków przesyłanych do ZUS
 • Samodzielne tworzenie potwierdzeń z danymi z ZUS
 • Rozliczenie składek
 • Składanie wniosków (w tym obsługa ZLA)
 1. Opłacanie składek za pracowników, zleceniobiorców
 • Umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło) zawarta z własnym pracownikiem obowiązki względem ZUS
 • Umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy
 1. Zbiegi tytułów ubezpieczeń – stan prawny na 2020 rok z uwzględnieniem najnowszych zmian w zakresie łączenia:
 • Umowy zlecenia- umowy o pracę,
 • Umowy zlecenia i studiowania na wyższej uczelni,
 • Umowy zlecenia z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • Umowy zlecenia zawieranej podczas korzystania z urlopu wychowawczego,
 • Umowy zlecenia zawieranej z osobą korzystającą z zasiłku macierzyńskiego,
 • Umowy zlecenia zawartej z emerytem lub rencistą,
 • Umowy zlecenia z własnym pracownikiem
 1. Wynagrodzenie w umowie zlecenia
  • Minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2021 r.
  • Ewidencja liczby przepracowanych godzin
  • Wypłata wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej
  • Aneksy do trwających umów zlecenia (o świadczenie usług)
  • Zleceniobiorcy i samozatrudnieni bez prawa do minimalnej stawki godzinowej
 2. Pracownicze plany kapitałowe
 • Obowiązki pracodawcy
 • Ustawa o PPK a podstawa wymiaru składek
 • Wykazywanie w raporcie ZUS RCA wpłaty do PPK finansowanej przez podmiot zatrudniający

Szkolenie poprowadzi:  Dorota Kijowska– specjalista ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

 

Termin: 12 luty  2021 rok

Czas trwania: 10– 15:00

 

Koszt udziału w seminarium: 280 zł – w cena zawiera również: materiały szkoleniowe

przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.,

Prosimy o dokonanie opłaty za szkolenie przelewem, po otrzymaniu faktury

Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

potwierdzanie udziału w seminarium w terminie do dnia 10.02.2021 rok

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Zgłaszam udział następujących osób w seminarium  „ UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE…………

organizowanym przez RCSA sp. z o. o. w dniu  12 lutego 2021 r

……………………………………………………………………………………………………………

Nasz nr NIP………………………………………………..Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia i wydania  rachunku bez podpisu odbiorcy

 

…………………………..                                                       ……………………………………..

/   data   /                                                                                     / podpis osoby upoważnionej