„VAT- w JST, jednostkach budżetowych, samorządowych zakładach budżetowych – PROBLEMY I ZMIANY NA 2021r.”

Data/Czas Lokalizacja
Data: - 03/03/2021
10:00 - 15:00
Szkolenie (webinarium) będzie realizowane on-line za pośrednictwem internetu


REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA

Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel. (17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl     email:   szkolenia@rcsa.pl

 

 

Rzeszów, dn. 15 luty 2021 rok

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie

 uprzejmie zaprasza na szkolenie on-line

 

. „VAT- w JST, jednostkach budżetowych, samorządowych zakładach budżetowych – PROBLEMY I ZMIANY NA 2021r.”

 

Szkolenie adresowane jest dla skarbników, głównych księgowych oraz  pracowników służb finansowo- księgowych  JST,  jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

 ( jako załącznik- PROCEDURY  oraz ZARZĄDZENIA

 

Cel szkolenia:

Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu   zasady dotyczące  identyfikowania zdarzeń w  JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach  budżetowych – jako schematy podatkowe MDR.

Obszerny materiał, dotyczący raportowania MDR, który zostanie dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są lub będą  przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności.

 

Program szkolenia:

 

  • Proporcja i prewspółczynnik- prawo do odliczenia podatku VAT- informacyjnie:
  • stanowiska Ministerstwa Finansów  oraz kierunek orzecznictwa sądowego w sprawach prewspółczynnika.
  • Korekta odliczeń VAT: roczna , 5-letnia i 10-letnia –wyliczone przykłady.
  • VAT w JST-  klauzula nadużycia prawa –  odmowa wydania interpretacji dotyczących odliczenia podatku VAT. 
  • Informacje o schematach podatkowych (MDR) – identyfikacja schematu podatkowego – wybrane zagadnienia (w załączeniu dokumentacja wzorcowa).
  • Nowy JPK- od października  2020r. w samorządach:

 

1) Z jakich elementów składają się struktury schematu głównego dla JPK_V7M i JPK_V7- ich opis i oznaczenia .

2) Czym charakteryzuje się ewidencja dla JPK_V7M i JPK_V7K.

3) Jakie dane powinny być zawarte w ewidencjach sprzedaży – struktura ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K – kody grup towarowych (GTU) w nowej strukturze JPK_VAT, nowe oznaczenia i symbole)

Co kryje się pod oznaczeniami GTU od 01 do 13- przykłady.

4) JPK VAT a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP).
5) Jakie dane powinny być zawarte w ewidencjach zakupu – struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M i JPK_V7K – ich oznaczenia i symbole.

6) Jak wygląda struktura deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K oraz ujęcie korekt.

7) Jak powinien wyglądać sposób prezentacji szczegółowych pozycji deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K.

8)  Konsekwencje błędnego przygotowania pliku JPK VAT.

  1. SLIM VAT- 2021r.

 

KONSULTACJE W ZAKRESIE  PORUSZANYCH  ZAGADNIEŃ.

 

Prowadzący: Teresa Krawczyk – wykładowca wyższych  uczelni, wieloletni praktyk  administracji  skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor kilkudziesięciu pozycji książkowych, oraz  publikacji o tematyce  rachunkowej, podatkowej,  finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników RIO,  NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikie  

 

Prowadzący: Teresa Krawczyk – wykładowca wyższych  uczelni, wieloletni praktyk  administracji  skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor kilkunastu pozycji książkowych
oraz kilkudziesięciu  publikacji o tematyce  rachunkowej, podatkowej,  finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników RIO,  NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

Termin szkolenia: 3 marca  2021 rok

Czas trwania: 10:00 – 15:00

Koszt udziału w szkoleniu: 300 zł. w tym materiały,certyfikat   

 

Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

potwierdzanie udziału w seminarium w terminie do dnia.28 lutego 2021 roku

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………

/pieczęć jednostki zgłaszającej

Zgłaszam udział następujących osób w szkoleniu „Zamkniecie roku……”  organizowanym przez RCSA sp. z o. o.

w dniu 3 marca  2021 roku…………………………………………………………………………………………………………………………….

Nasz nr NIP………………………………………………..Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia i wydania rachunku bez podpisu odbiorcy.

…………………………….                                                                                                                    ……………………………………………..

/   data   /                                                                                                                                   / podpis osoby upoważnionej

 

Wiadomość ma charakter wyłącznie informacyjny. Szanujemy prywatność. Jeśli
nie życzą sobie Państwo otrzymywać od nas wiadomości prosimy o przesłanie
zwrotnego maila wpisując w temacie słowo „WYPISZ Z BAZY”