ZASIŁKI z ubezpieczenia społecznego –najnowsze zmiany przepisów oraz ich wykładnie.

Data/Czas Lokalizacja
Data: - 15/04/2021
10:00 - 15:00
Szkolenie (webinarium) będzie realizowane on-line za pośrednictwem internetu


REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA 

Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel. (17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl         e-mail: szkolenia@rcsa.pl

 

 

Rzeszów, dn. 10 marca .2021 rok

    Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie
uprzejmie zaprasza na szkolenie on-line

 

ZASIŁKI z ubezpieczenia społecznego –najnowsze zmiany przepisów oraz ich wykładnie.

 

ZASIŁKI  CHOROBOWE MACIERZYŃSKIE i OPIEKUŃCZE

 

 

 • Ustalanie od 16 grudnia 2020 r. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego w okresie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego osobom, którym  zmieniono wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19 – zgodnie z ustawą  z dnia 9 grudnia 2020 r. 
 • Nowe korzystniejsze uprawnienia do zasiłków wprowadzone  ustawami z dnia 28 października 2020 r. , za okres od: 29 listopada 2020 z możliwością wyrównań od 5 września 2020
 • Zmiany w ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków wprowadzone  ustawą z dnia 7 października 2020 o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno – gospodarczym skutkom COVID-19
 • Od kiedy i na jakiej podstawie przeliczamy podstawę wymiaru zasiłków już wypłaconych
 • Dokumentowanie kwarantanny i izolacji do wypłaty świadczeń w razie choroby i opieki za okres od 24 października 2020

 

– Dane o kwarantannie i izolacji do wypłaty świadczeń chorobowych udostępniane przez ZUS od 24 października 2020 

-Nowe zasady kwarantanny– od 3 listopada 2020  

 

 • Dziecko albo inny członek rodziny na kwarantannie – zasiłek opiekuńczy
 • Okresy, rodzaje kwarantanny lub izolacji i zasady ich liczenia
 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 9 listopada do 24 grudnia 2020 oraz od 28 grudnia 2020 do 14 marca 2021
 • Uprawnienia do  zasiłków, a uprawnienia  do  wynagrodzenia   postojowego

 

W celu szczegółowego oraz praktycznego wyjaśnienia zagadnień związanych z wypłatą świadczeń, w czasie szkolenia przedstawione zostaną obszerne bloki przykładów

 

 • Prawo do zasiłku chorobowego w okresie roku kalendarzowego i na przełomie roku kalendarzowego – PRZYKŁAD
 • Zasiłek chorobowy – wynagrodzenie, za pierwszy dzień niezdolności do pracy oraz prawidłowe ustalenie okresu zasiłkowego- PRZYKŁAD
 • Rezygnacja świadczeniobiorcy z części zasiłku chorobowego wypłacanego na podstawie e-ZLA PRZYKŁAD

 

ZASIŁKI  OPIEKUŃCZE

 

 

 • Zasiłki opiekuńcze- zasady wynikające z ustawy zasiłkowej

 

               ŚWIADCZENIE  REHABILITACYJNE

 

 • Okres od którego przysługuje świadczenie rehabilitacyjne
 • Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego
 • Podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego
 • Okoliczności  wyłączające prawo do świadczenia rehabilitacyjnego
 • Świadczenie rehabilitacyjne w okresie pandemii – PRZYKŁAD

 

              ZASIŁKI  MACIERZYŃSKIE

 

 • Prawo  do  zasiłku  macierzyńskiego
 • Rezygnacja  z  zasiłku  macierzyńskiego – PRZYKŁAD
 • Uprawnienie ojca  dziecka lub innego najbliższego członka rodziny do zasiłku macierzyńskiego  za okres urlopu macierzyńskiego
 • Przerwa  w pobieraniu  zasiłku  macierzyńskiego – PRZYKŁAD
 • Zasiłek  macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego
 • Rezygnacja z urlopu  rodzicielskiego
 • Prawo do urlopu rodzicielskiego po przerwie – PRZYKŁAD

 

 

PODSTAWA  WYMIARU  ZASIŁKÓW

 

 

 • Okres z którego przyjmujemy wynagrodzenie do podstawy wymiaru zasiłków – PRZYKŁAD
 • Co oznacza nieprzerwany okres zatrudnienia  przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku – PRZYKŁAD
 • Zasady ustalania minimalnej podstawy wymiaru zasiłków
 • Składniki wynagrodzenia, których  nie  uwzględnia się w podstawie  wymiaru  zasiłku – PRZYKŁAD
 • Składniki do określonego terminu – PRZYKŁAD
 • Składniki  roczne  uwzględniane w podstawie  wymiaru  zasiłków – PRZYKŁAD

 

 

Zarówno w trakcie szkolenia jak i po zakończeniu wykładu uczestnicy mogą zadawać pytania zarówno poprzez czat jak i przez mikrofon

Zachęcamy Państwa do czynnego udziału w szkoleniu poprzez włączenie kamer oraz zadawanie pytań przez mikrofon  . 

 

Zajęcia poprowadzi specjalista zasiłków ZUS w Rzeszowie Pani Krystyna Szajner

Termin: 15 kwietnia  2021 rok

Czas trwania: 10– 15.00

Koszt udziału w szkoleniu: 280 zł – cena zawiera również: materiały szkoleniowe przekazane
w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

 

Prosimy o dokonanie opłaty za szkolenie przelewem, po otrzymaniu faktury

 

Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

potwierdzanie udziału w seminarium w terminie do dnia 13 kwietnia 2021 r

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………….

/pieczęć jednostki zgłaszającej

 

Zgłaszam udział następujących osób w seminarium  „Zasiłków ZUSorganizowanym przez RCSA sp. z o. o. w dniu  15 kwietnia  2021 roku

……………………………………………………………………………………………………………

Nasz nr NIP………………………………………………..Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia i wydania  rachunku bez podpisu odbiorcy

 

…………………………..                ……………………………………..