Zgłaszanie umów o dzieło – Umowy zlecenia, umowy o dzieło od 1 stycznia 2021 r. – Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne – zgłaszanie, rozliczanie – PUE – PPK – Praktyka stosowania.

Data/Czas Lokalizacja
Data: - 19/04/2021
10:00 - 15:00
Szkolenie (webinarium) będzie realizowane on-line za pośrednictwem internetu


REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA 

Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel. (17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl         e-mail: szkolenia@rcsa.pl

 

Rzeszów, dn. 23 marca  2021 rok

 

    Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie

uprzejmie zaprasza na szkolenie  on-line

Zgłaszanie umów o dzieło – Umowy zlecenia, umowy o dzieło od 1 stycznia 2021 r. – Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne – zgłaszanie, rozliczanie – PUE – PPK – Praktyka stosowania.

Program

 

 

 • Oskładkowanie wszystkich umów zleceń – Bieżące informacje o oskładkowaniu umów cywilnoprawnych
 • Umowa o dzieło, a składki ZUS:
 • Obowiązki zgłoszenia umów o dzieło
 • Jak zgłaszać umowy o dzieło do ZUS od 1 stycznia 2021
 • Formularz RUD

 

 • Różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło,
 • Kiedy umowa o dzieło może zostać uznana za umowę zlecenia – Wskazówki praktyczne,
 • Konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia,

 

 • Zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych

 

 1. Dokumentowanie kwarantanny i izolacji do wypłaty świadczeń w razie choroby i opieki
 2. Domownicy osób zakażonych koronawirusem – świadczenia w razie choroby
 3. Platforma Usług Elektronicznych.
 • Wykorzystywanie możliwości elektronicznej komunikacji – platforma usług elektronicznych i profil zaufany
 • Zmiany we wnioskach na PUE ZUS
 • PUE a COVID – 19 – kwarantanna lub izolacja domowa
 • Obsługa wniosków przesyłanych do ZUS
 • Samodzielne tworzenie potwierdzeń z danymi z ZUS
 • Rozliczenie składek
 • Składanie wniosków (w tym obsługa ZLA)
 1. Opłacanie składek za pracowników, zleceniobiorców
 • Wynagrodzenie w umowie zlecenia
 • Minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2021 r.
 • Ewidencja liczby przepracowanych godzin
 • Wypłata wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej
 • Aneksy do trwających umów zlecenia (o świadczenie usług)
 • Zleceniobiorcy i samozatrudnieni bez prawa do minimalnej stawki godzinowej
 1. Zbiegi tytułów ubezpieczeń – stan prawny na 2020 rok z uwzględnieniem najnowszych zmian w zakresie łączenia:
 • Umowy zlecenia- umowy o pracę,
 • Umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło) zawarta z własnym pracownikiem obowiązki względem ZUS
 • Umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy
 • Umowy zlecenia i studiowania na wyższej uczelni,
 • Umowy zlecenia z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • Umowy zlecenia zawieranej podczas korzystania z urlopu wychowawczego,
 • Umowy zlecenia zawieranej z osobą korzystającą z zasiłku macierzyńskiego,
 • Umowy zlecenia zawartej z emerytem lub rencistą,
 • Umowy zlecenia z własnym pracownikiem
 1. Pracownicze plany kapitałowe
 • Obowiązki pracodawcy
 • Ustawa o PPK a podstawa wymiaru składek
 • Wykazywanie w raporcie ZUS RCA wpłaty do PPK finansowanej przez podmiot zatrudniający.

Szkolenie poprowadzi:  Dorota Kijowska– specjalista ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

 

Termin: 19 kwietnia  2021 rok

Czas trwania: 10– 15:00

 

Koszt udziału w seminarium: 280 zł – w cena zawiera również: materiały szkoleniowe

przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.,

 

Prosimy o dokonanie opłaty za szkolenie przelewem, po otrzymaniu faktury

 

Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

potwierdzanie udziału w seminarium w terminie do dnia 15 kwietnia 2021 rok

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zglaszanie  umów o dzieło…..

Zgłaszam udział następujących osób w seminarium

organizowanym przez RCSA sp. z o. o. w dniu  19 kwietnia  2021 r

……………………………………………………………………………………………………………

Nasz nr NIP………………………………………………..Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia i wydania  rachunku bez podpisu odbiorcy

 

…………………………..                ……………………………………..

/   data   /                                                                                     / podpis osoby upoważnionej