Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych 2020/2021 rok

Data/Czas Lokalizacja
Data: - 18/01/2021
10:00 - 14:00
Szkolenie (webinarium) będzie realizowane on-line za pośrednictwem internetu


REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA

Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel.
(17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl  email:   szkolenia@rcsa.pl

 

Rzeszów, dn. 4 stycznia 2021  roku

 

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie

 uprzejmie zaprasza na szkolenie: 

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych 2020/2021 rok

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH-PŁATNIK 2020/2021.

 

Szkolenie (webinarium) będzie realizowane on-line, za pośrednictwem internetu.  Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, dokumenty. Podczas szkolenia mogą Państwo zadawać pytania na czacie. Można będzie zadać również pytanie głosowo na bieżąco lub w drugiej części zajęć pt: „pytania i odpowiedzi”, w której to również będzie prowadzona dyskusja moderowana przez trenera. Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny będzie tylko komputer z dostępem do internetu oraz przeglądarka typu Google Chrome, Firefox lub inna. Przydatne będą również słuchawki z mikrofonem, gdyby warunki w biurze lub domu nie pozwalały na swobodne uczestnictwo w szkoleniu. Kamerka internetowa nie jest konieczna.

Po potwierdzeniu udziału w szkoleniu otrzymają Państwo od nas link – którego kliknięcie przeniesie Państwa do wirtualnej  sali szkoleniowej, gdzie w podanych w ofercie godzinach odbywać się będą zajęcia . Link będzie aktywny tylko w dniu i w godzinach szkolenia. Po zakończeniu zajęć, tradycyjnie otrzymają Państwo od nas  faktury oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Będą one przesyłane – na żądanie – tradycyjnie pocztą lub e-mailem. Zapraszamy!!

 

 

 1. Nowe formularze PIT za 2020r :PIT-4R,PIT-11,PIT-8AR-omówienie.

2.Elektroniczne oświadczenia pracowników, elektroniczne druki druki PIT 11 dla pracowników.

 1. Zwolnienia, preferencje, ulgi związane z pandemią COVID 19 w podatku dochodowym (akty prawne, przepisy) – omówienie.
 2. Świadczenia socjalne a podatek dochodowy z uwzględnieniem nowych limitów ( obowiązujących w roku 2020 i 2021 ) niektórych zwolnień socjalnych
 3. Nowa interpretacja ogólna Min. Fin w sprawie stosowaniakosztów autorskich – omówienie
 4. Samochód służbowy dla celów prywatnych – nowe stanowiskoMin. Fin.
 5. PIT dla młodych w 2020 nowa interpretacja podatkowa –omówienie
 6. Aktualności podatkowe – wybrane interpretacje w tym m.in.

dotyczące:- konkursów – w tym wygranych niepieniężnych,

– dopłat do samochodów elektrycznych, wykorzystania przezpracowników samochodów służbowych dla celów prywatnych

 1. Konsekwencje brexit bez umowy na gruncie ustawy PIT wybrane zagadnienia oraz likwidacja ulgi abolicyjnej – omówienie.
 2. Nieodpłatne świadczenia dla pracowników, zleceniobiorców,dziełobiorców a podatek dochodowy m.in:

 – narzędzia pracy a podatek w tym samochody,

 – laptopy, miejsca parkingowe, obsługa biurowa, prezenty, noclegi a podatek

 – ubezpieczenia a podatek

 – umorzenia zwrotów wydatków za szkolenia pracowników

 – system kafeteryjny a dochód pracownika

 1. Mikrorachunek podatkowy –omówienie wybranych problemów
 2. Pracownicze i niepracownicze koszty uzyskania przychodów

– problemy praktyczne( omówienie)

 1. Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku – wybrane problemy – art. 28 par. 1 Ordynacji Podatkowej
 2. PPK a podatek dochodowy wybrane problemy.
 3. Panel dyskusyjny.

 

 Prowadzący: Ekspert z zakresu Podatku dochodowego od osób fizycznych

Termin szkolenia: 18 stycznia 2021  roku

Czas trwania: 10:00– 14:00

Koszt udziału w szkoleniu: 280 zł – w tym materiały, certyfikat

Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

potwierdzanie udziału w seminarium w terminie do dnia 15 stycznia 2021 roku

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………

/pieczęć jednostki zgłaszającej/

Zgłaszam udział następujących osób w seminarium  „Podatek dochodowy od osob fizycznych  organizowanym przez RCSA sp. z o. o. w dniu   18 stycznia 2021 r

……………………………………………………………………………………………………………

Nasz nr NIP………………………………………………..Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia i wydania  rachunku bez podpisu odbiorcy

 

…………………………..                                                       ……………………………………..

/   data   /                                                                                     / podpis osoby

 

 

Wiadomość ma charakter wyłącznie informacyjny. Szanujemy prywatność. Jeśli
nie życzą sobie Państwo otrzymywać od nas wiadomości prosimy o przesłanie
zwrotnego maila wpisując w temacie słowo „WYPISZ Z BAZY”