Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych – Polski Ład Podatkowy

Data/Czas Lokalizacja
Data: - 21/10/2021
10:00 - 15:00
Szkolenie stacjonarne -Rzeszów, ul. Okrzei 7 - Wojewódzki Dom KulturyREGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA

Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel.
(17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl
email: szkolenia@rcsa.pl

Rzeszów 8.10.2021 r

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie

uprzejmie zaprasza na szkolenie:

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych – ,,Polski Ład Podatkowy,,

1.Zmiany w zakresie odliczania składki zdrowotnej.

2.Wyższa kwota wolna od podatku – kwota zmniejszajaca podatek.

3.Ulga podatkowa dla ,,klasy średniej,,- dla pracowników i prowadzacych działaność gospodarczą.

4.Wyższe koszty uzyskania przychodów dla osób pełniących funkcje społeczne i obywatelskie.

5.Zmiany w ulgach i odliczeniach

-ulga rehabilitacyjna

-ulga na dzieci po rozwodzie

– ulga na remont i konserwację zabytkowych nieruchomości

-ulga dla powracajacych do Polski

-odliczenie składki członkowskiej wpłaconej na rzecz związków zawodowych

6.Zerowy PIT dla pracującego seniora.

7.Zmiany w naliczeniu przychodu z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych.

8.Praca zdalna spowodowana COVID-19 a skutki podatkowe.

9.Szczepienia przeciwgrypowe, maseczki, płyny dezynfekujące -skutki podatkowe.

10.Nowe druki deklaracji PIT-4R i PIT-8AR .

11.Zmiany w Polskim Ładzie w zakresie podatku dochodowego związanego z działalnością gospodarczą-wybrane zagadnienia.

12.Odpowiedzi na pytania.

 Prowadzący: Ekspert z zakresu Podatku dochodowego od osób fizycznych

Pani Bożena Domino

Termin: 21 października 2021r.

Czas trwania: 10:00 – 15:00

Miejsce Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

ul. Okrzei 7

Koszt udziału w szkoleniu: 380 zł brutto – w tym materiały, poczęstunek i lunch


Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

potwierdzanie udziału w seminarium w terminie do dnia 19 października 2021

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

/pieczęć jednostki zgłaszającej/

Zgłaszam udział następujących osób w szkoleniu… ” Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych……………… organizowanym przez RCSA sp. z o. o. w dniu 21 października 2021` r …………………………………………………………………………………………………………………………….

Nasz nr NIP………………………………………………..Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia i wydania rachunku bez podpisu odbiorcy.

……………………………. ……………………………………………..

/ data / / podpis osoby upoważnionej