„VAT w działalności JST, samorządowych jednostek i samorządowych zakładów budżetowych – zasady, problemy i zmiany”

Data/Czas Lokalizacja
Data: - 13/04/2023
10:00 - 15:00
Szkolenie stacjonarne Rzeszów ul. Piłsudskiego 31 3 piętro sala 325 Oświata


REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA

Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel. (17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl e-mail: szkolenia@rcsa.pl

Rzeszów, dn. 06.03.2023 r.

 

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie
uprzejmie zaprasza na szkolenie stacjonarne lub on-line

„VAT w działalności JST, samorządowych
jednostek i samorządowych zakładów
budżetowych – zasady, problemy i zmiany”

Szkolenie adresowane jest dla głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo-
księgowych JST, samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów
budżetowych , CUW
( jako załącznik- zarządzenia dotyczące podatku VAT)

CEL SZKOLENIA:
Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące
wykonania i ewidencji zdarzeń gospodarczych i finansowych z wykorzystaniem podatku
VAT po zmianach przepisów ustaw i rozporządzeń w JST, jednostkach budżetowych i

samorządowych zakładach budżetowych, ma na celu przedstawienie aktualnych
problemów dotyczących odliczania i korekty podatku VAT.
Obszerny materiał, dotyczący zmienionych przepisów podatku VAT, który został dla
Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości
interpretacyjne i są lub będą przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności.

PLAN SZKOLENIA :
1. Zasady ustalania podatku VAT – obowiązek podatkowy i dokumenty księgowe w podatku
VAT- jak wystawiać i jak księgować.
2. Zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT- em (w tym: wybrane zagadnienia w
zakresie czynności zwolnionych z VAT oraz wyłączonych z opodatkowania tym podatkiem) –
bieżące interpretacje i orzecznictwo dotyczące zadań własnych (opłaty za pobyt w
przedszkolu, posiłki, OPS, DPS), posiłki w stołówkach – na rzecz personelu pedagogicznego.
3. Częściowe odliczanie VAT- struktura (prewspółczynnik i proporcja) w jednostkach
budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.
4. Korekta odliczeń VAT: roczna , 5-letnia i 10-letnia -wyliczone przykłady.
5 .Czym się różni:
 „Split payment”- czyli system podzielonej płatności (MPP),
 Biała lista podatników.
6. SLIM VAT i POLSKI ŁAD- zmiany w podatku VAT-
jak rozliczać VAT:
1) JPK_V7M(1) /JPK_V7K(1) i po zmianach JPK_V7M(2) /JPK_V7K(2) .
2) Faktury korygujące „ in minus” i „in plus”.
3) Pakiet e-commerce.
4) Nowe zasady zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego:
a) obowiązek pozostawania w gotowości do płatności bezgotówkowych,
b) szybki zwrot VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych,

c) obowiązek instalacji terminala płatniczego.
7. Aktualne problemy w rozliczeniach VAT, w tym:
1) Dotacje a VAT (przekazywanie grantów, dotacje do OZE, azbestu, POŚ, folii, dotacje do
inwestycji własnych, stanowisko TSUE).
2) inne.
8. SLIM VAT 3
9. Kasy rejestrujące- zasady, obowiązki.

Prowadzący: Teresa Krawczyk – wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik
Urzędu Skarbowego. Wykładowca wyższych uczelni – Wyższej Szkoły Zarządzania i
Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w tym studiów
podyplomowych na wydziale Finansów UEK. Jest dyplomowanym księgowym, z
kilkunastoletnim doświadczeniem na stanowisku głównego księgowego jednostek sektora
finansów publicznych i spółek, autor i współautor pozycji książkowych oraz wielu publikacji
o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych.
Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej,
finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek
organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników
RIO, NIK, Sądów, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych.
Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji
Szkoleniowych.

Termin szkolenia : 13.04.2023r.
Miejsce Al. J. Piłsudskiego 31, Oświata ; III piętro, sala 325
Czas trwania: 10.00 – 15.00
Koszt udziału w szkoleniu:

1. W przypadku uczestnictwa stacjonarnego koszt szkolenia wyniesie: 390zł brutto w
tym materiały, lunch oraz certyfikat
2. W przypadku uczestnictwa on-line koszt szkolenia wyniesie 340zł brutto w tym
materiały oraz certyfikat

Prosimy o dokonanie opłaty za szkolenie przelewem, po otrzymaniu faktury
Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
potwierdzanie udziału w seminarium w terminie do dnia 11.04.2023 2021 roku
………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………….
/pieczęć jednostki zgłaszające

Zgłaszam udział następujących osób w seminarium " Akcja bilans zamknięcie roku organizowanym przez RCSA sp. z o. o. w dniu
13.04.2023……………………………………………………………………………………………………………
Nasz nr NIP………………………………………………..Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia i wydania rachunku bez podpisu odbiorcy

………………………….. ……………………………………..
/ data / / podpis osoby upoważnionej