RCSA

Regionalne centrum szkoleń  akademia

 • 17 853 20 52
 • szkolenia@rcsa.pl
 • Facebook

Projekt Generator ICT

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

O projekcie

 

Bonum Consulting Piotr Nakonieczny w partnerstwie z Regionalnym Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie

Generator ICT

Projekt skierowany jest do 350 osób (245 K, 105 M) dorosłych, wyłącznie w wieku 25 lat i więcej, wykazujących lukę kompetencyjną w zakresie TIK oraz posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego (zgodnie z KC), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych, w tym, w szczególności:

 • Osoby o niskich kwalifikacjach min. 70 osób (49K, 21M)

 • Osoby w wieku 50 lat i więcej min. 53 osoby (38K, 15M)

 • Osoby z niepełnosprawnościami min. 18 osób (13K, 58M)

 • Osoby zamieszkujące miasta średnie lub miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg – min. 88 osób (62K, 26M)

 • Osoby, które spełniają przynajmniej jeden z warunków:

 1. Osoby posiadające wykształcenie do poziomu ponadgimnazjalnego (ISCED 3)

 2. Osoby w wieku 50 lat i więcej

 3. Osoby z niepełnosprawnościami

 4. Rodzice posiadający Kartę Dużej Rodziny

– min. 141 osób (100K, 41M)

Wsparcie skierowane jest do osób dorosłych nieprowadzących działalności gospodarczej

Głównym Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji cyfrowych na pełnym poziomie zaawansowania A, potwierdzonych egzaminem zewnętrznym ECDL Profile przez co najmniej 315 osób (221 kobiet, 94 mężczyzn) w okresie 01.04.2022 – 30.04.2023.

Oferujemy:

Szkolenia TIK zakończone procesem walidacji i certyfikacji (ECDL PROFILE): – 80 h szkolenia na grupę – 20 spotkań x 4h (śr. 2-3 razy w tygodniu) na poziomie A – 5 obszarów DIGCOMP (Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów)

Zapewniamy:

 • Materiały szkoleniowe (teczka, notes, długopis)
 • Materiały dydaktyczne (podręcznik)
 • Egzamin wraz z certyfikatem nabycia kwalifikacji

Projekt jest realizowany na terenie województwa podkarpackiego w terminie 01.04.2022r. – 30.04.2023r. 

Wartość projektu: 716 187,50 PLN

Wkład Unii Europejskiej w projekt: 608 759,37 PLN

Wkład Budżetu Państwa w projekt: 35 809,38 PLN

KONTAKT

Lider:

e-mail: katarzyna.otachel@bonumconsulting.pl telefon: 790-293-330

Partner:

e-mail: michalpolomski@rcsa.pl telefon: 507-804-207

BIURO PROJEKTU: 
Rzeszów, Aleja Józefa Piłsudskiego 31 – biuro znajduje się w budynku dostosowanym architektonicznie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Projektu oraz dokumentami rekrutacyjnymi w zakładce do pobrania.

Dlaczego my?

Wybierz informacje i wiedzę
Różnorodność oraz nawał zmian w przepisach prawa wymagały naszej szybkiej oraz sprawnej reakcji aby sprostać Państwa oczekiwaniom odnośnie oferty szkoleniowej.
Nasze szkolenia mają wymiar przede wszystkim praktyczny, a więc taki, który będzie odnosił się do wykonywanych przez pracowników zadań.

Aktualności

Informacje tematyczne

Rok 2019 był dla nas sporym wyzwaniem.

Różnorodność oraz nawał zmian w przepisach prawa wymagały naszej szybkiej oraz sprawnej reakcji aby sprostać Państwa oczekiwaniom odnośnie oferty szkoleniowej. Stale poszerzamy nasz zakres tematyczny oraz bazę odbiorców.

Plany szkoleniowe na rok 2020

Przed nami rok wielu zmian….Od stycznia wchodzą nowe zasady ewidencji – kolejna zmiana w tym podatku przewidziana jest od 1 kwietnia 2020. W kwestiach podatkowych na pewno ważne zmiany zaszły jeszcze podatku dochodowym od osób fizycznych

Obecnie realizujemy szkolenia finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleń (KFS).

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

Kontakt

Zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego. Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji.

Telphone

17 853 20 52

Address

Al. J. Piłsudskiego 31 35-074 Rzeszów podkarpackie

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia

Kontakt

Al. J. Piłsudskiego 31
35-074 Rzeszów
podkarpackie

17 853 20 52

NIP:5170332471

szkolenia@rcsa.pl