RCSA

Regionalne centrum szkoleń  akademia

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia oferuje szeroki zakres szkoleń, seminariów i kursów adresowanych do pracowników administracji rządowej, samorządowej, firm oraz przedsiębiorstw.

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia oferuje szeroki zakres szkoleń, seminariów i kursów adresowanych do pracowników administracji rządowej, samorządowej, firm oraz przedsiębiorstw. Nasze szkolenia mają wymiar przede wszystkim praktyczny, a więc taki, który będzie odnosił się do wykonywanych przez pracowników zadań.

Staramy się w pierwszej kolejności reagować na zmieniające się przepisy prawa, których wyjaśnienie oraz interpretacja ma zwykle kluczowe znaczenie dla stosowania prawa przez jednostki administracyjne.W naszej ofercie znajdą Państwo szkolenia „miękkie” doskonalące umiejętności personalne, nieocenione dla kompetencji ogólnych pracowników oraz pracodawców, a także kursy przewidziane dla poszczególnych stanowisk, a wymagane przez prawo.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy kadrę najlepszych wykładowców. Są to wysokiej klasy specjaliści; pracownicy ministerstw oraz innych urzędów administracji publicznej szczebla centralnego jak i terenowego, wykładowcy wyższych uczelni oraz  inni doświadczeni praktycy.Zapewniamy również dogodne warunki szkoleniowe: wygodne sale wykładowe, dostęp do urządzeń multimedialnych oraz obsługę cateringową. Chociaż nasze szkolenia mają zwykle charakter „otwarty” tj. dostępny dla każdej zainteresowanej osoby, jesteśmy gotowi organizować szkolenia „zamknięte”, w siedzibie jednostki zamawiającej lub w dowolnie wskazanym i uzgodnionym miejscu.

Poniżej prezentujemy zakres naszych usług oraz zapraszamy do zapoznania się z naszą comiesięczną aktualną ofertą szkoleniową:

–        służba przygotowawcza w służbie cywilnej,

–        prawo administracyjne oraz procedura administracyjna,

–        prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, opieka społeczna,

–        ochrona danych osobowych
i informacja publiczna,

–        ochrona środowiska,

–        organizacja i zarządzanie, marketing
i sztuka negocjacji,

–        zamówienia publiczne,

–        informatyka w administracji, organizacja i technika biurowa,

–        bezpieczeństwo i higiena pracy
oraz ergonomia,

–        rachunkowość i finanse administracji publicznej, prawo podatkowe, kontrola i audyt,

–        prawo budowlane, gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami

–        gospodarka komunalna
i mieszkaniowa,

Jeżeli:

* chcesz mieć pewność, że pisma, które przygotowujesz „do podpisu”, są poprawne pod względem formalnym i merytorycznym…

* nie jesteś prawnikiem, a przygotowujesz projekty aktów prawa miejscowego, przepisów porządkowych, zarządzeń i decyzji …

* miewasz problemy, poruszając się w zawiłościach „twoich” ustaw i rozporządzeń …

* masz wątpliwości, sporządzając ogłoszenie o przetargu, naliczenie, sprawozdanie, zamknięcie ksiąg rachunkowych …

* chcesz skorzystać z dorady i doświadczenia pracowników administracji rządowej, ZUS, Izby Skarbowej, Samorządowego Kolegium Odwoławczego …

… zobacz  naszą ofertę, wybierz i zgłoś swój udział w szkoleniu albo poproś swojego szefa                 o skierowanie.

Jeżeli:

  • uważasz, że – będąc szefem – tym bardziej powinieneś być au courant w swojej dziedzinie …
  • rozumiesz i doceniasz potrzebę stałego odnawiania wiedzy i praktyki …
  • masz ambicję tworzyć prawdziwie profesjonalny zespół pracowniczy i nawet sądzisz, że taki zespół udało się stworzyć …
  • a mimo to Wojewoda, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Wojewódzki Sąd  Administracyjny czy inny organ nadzoru  niekiedy „poprawiają” lub nawet uchylają twoje uchwały, decyzje                     i zarządzenia …

… zobacz  naszą ofertę, wybierz i zgłoś swój udział w szkoleniu albo skieruj tam swojego pracownika.

Jeżeli masz ambicję być pracownikiem, który w swojej dziedzinie „wie” wszystko, udział w naszych szkoleniach ten cel czyni realnym.

Szkolimy systemem seminaryjnym, u nas niewiedza nikogo nie deprymuje – jesteśmy właśnie po to, by „pracownika” czynić „dobrym pracownikiem”, a „dobrego” – „znakomitym”.

Gwarantują to nasi wykładowcy: na co dzień pracownicy ministerstw, urzędów i instytucji centralnych i wojewódzkich, pracownicy uczelni i praktykujący prawnicy – dla których szkolenie innych jest dodatkową pasją zawodową

Dlaczego my?

Wybierz informacje i wiedzę
Staramy się w pierwszej kolejności reagować na zmieniające się przepisy prawa, których wyjaśnienie oraz interpretacja ma zwykle kluczowe znaczenie dla stosowania prawa przez jednostki administracyjne.
Jeśli zdecydujecie się Państwo na współpracę z nami i wspólnie będziemy realizować szkolenia (ze środków, które pozyskamy) bezpłatnie napiszemy wniosek, przygotujemy komplet wymaganych dokumentów i będziemy wspierać projekt na każdym jego etapie.

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia

Kontakt

Al. J. Piłsudskiego 31
35-074 Rzeszów
podkarpackie

17 853 20 52

NIP:5170332471

szkolenia@rcsa.pl