RCSA

Regionalne centrum szkoleń  akademia

Szkolenia dofinansowanie realizacja

Obecnie realizujemy szkolenia finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleń (KFS).

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.  Pracodawcy zainteresowani uzyskaniem środków KFS składają wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

Starosta rozpatruje wnioski pracodawców zgodnie z kolejnością ich wpływu i w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku informuje pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta zawiera z pracodawcą umowę o sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. Pracodawca zawiera z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron. Środki KFS przyznawane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

                Jakie formy wsparcia otrzymujecie Państwo od nas w ramach realizacji szkoleń finansowanych z KFS?

  1. Analiza potrzeb szkoleniowych:
  • Analiza potrzeb szkoleniowych pomaga skonkretyzować cele i oczekiwania pracodawcy. Pozwala poznać motywację, postawy, wiedzę, umiejętności i zachowania Państwa pracowników. Pomaga stworzyć efektywne programy szkoleń, dostosowane do uwarunkowań organizacji i oczekiwań pracowników.
  1. Opracowanie koncepcji szkoleń:
  • Przygotowanie ramowego programu szkolenia
  • Efektywne rozplanowanie zajęć w czasie
  • Ustalenie logistyki szkolenia, (miejsce, catering, etc…)
  1. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie szkolenia:
  • Nasze doświadczenie pozwala przygotować wniosek zgodnie z wymaganiami formalnymi PUP zwiększając tym samym szanse na otrzymanie dofinansowania. Nasi specjaliści pomogą wypełnić wniosek, dopilnują wszystkich terminów, zapewnią dostęp do wszelkich informacji odnośnie złożonego wniosku.
  1. Realizacja dofinansowanego szkolenia:
  • Z naszych usług szkoleniowych korzysta wiele firm i instytucji. Zatrudniamy najwyższej klasy ekspertów różnych profesji. Dotychczas zrealizowane szkolenia cieszyły się dużym uznaniem ich uczestników, czego wyrazem są pozytywne ankiety AIOS. Na życzenie udostępnimy referencje od naszych Klientów. W ramach naszej współpracy nadzorujemy przebieg każdego projektu szkoleniowego, by w ten sposób odciążyć Państwa kadry.

Uwaga! Każdy Urząd Pracy ma określoną pulę pieniędzy, wniosek o dofinansowanie należy złożyć jak najszybciej  – decyduje kolejność wpływu wniosku!

Jeśli zdecydujecie się Państwo na współpracę z nami i wspólnie będziemy realizować szkolenia (ze środków, które pozyskamy) bezpłatnie napiszemy wniosek, przygotujemy komplet wymaganych dokumentów i będziemy wspierać projekt na każdym jego etapie. 

 

Dlaczego my?

Wybierz informacje i wiedzę
Nasze szkolenia mają wymiar przede wszystkim praktyczny, a więc taki, który będzie odnosił się do wykonywanych przez pracowników zadań.
Nasze szkolenia mają wymiar przede wszystkim praktyczny, a więc taki, który będzie odnosił się do wykonywanych przez pracowników zadań.

Aktualności

Informacje tematyczne

Różnorodność oraz nawał zmian w przepisach prawa wymagały naszej szybkiej oraz sprawnej reakcji aby sprostać Państwa oczekiwaniom odnośnie oferty szkoleniowej. Stale poszerzamy nasz zakres tematyczny oraz bazę odbiorców.

Przed nami rok wielu zmian….Od stycznia wchodzą nowe zasady ewidencji – kolejna zmiana w tym podatku przewidziana jest od 1 kwietnia 2020. W kwestiach podatkowych na pewno ważne zmiany zaszły jeszcze podatku dochodowym od osób fizycznych.

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

Kontakt

Zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego. Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji.

Telphone

17 853 20 52

Address

Al. J. Piłsudskiego 31 35-074 Rzeszów podkarpackie

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia

Kontakt

Al. J. Piłsudskiego 31
35-074 Rzeszów
podkarpackie

17 853 20 52

NIP:5170332471

szkolenia@rcsa.pl