e-Doręczenia  przyszłość doręczania korespondencji przez urzędy. Obowiązek od 1 października 2024 r.

Data/Czas Lokalizacja
Data: - 18/06/2024
09:00 - 15:00
al. J. Piłsudskiego 31, Siedziba RCSA Rzeszów


REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA

Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel. (17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl e-mail: szkolenia@rcsa.pl

Rzeszów, dn. 30 maja 2024 rok

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie

uprzejmie zaprasza na szkolenie:

e-Doręczenia  przyszłość doręczania korespondencji przez urzędy.

Obowiązek od 1 października 2024 r.

 Przybliżenie regulacji prawnych wprowadzających elektroniczne doręczenia.

– omówienie założeń rozporządzenia eIDAS
– omówienie przepisów ustawy o elektronicznych doręczeniach
– omówienie harmonogramu wdrażania e-Doręczeń w podmiotach publicznych
i niepublicznych

 e-Doręczenia – sposób działania systemu elektronicznych doręczeń (praktyczne
omówienie tematu)
– zaprezentowanie wysyłki korespondencji za pośrednictwem PURDE
– zaprezentowanie wysyłania korespondencji za pośrednictwem PUH
– kiedy stosować tradycyjną wysyłkę korespondencji (wyłączenia od
stosowania PURDE i PUH)

 Najważniejsze zmiany w postępowaniu administracyjnym wprowadzone przez
elektroniczne doręczenia.
– e-Doręczenia – omówienie sposobu zakładania wersji testowej i
produkcyjnej.

 Przedstawienie systemu kancelaryjnego klasy EZD.
– omówienie czym jest system klasy EZD

– sposób pracy w systemie klasy EZD
– system klasy EZD pomocny przy e-Doręczeniach?
 Podpisy elektroniczne według rozporządzenia eIDAS.

Pytania.

Szkolenie poprowadzi
Mgr Joanna Stokłosa – praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem  w zakresie prowadzenia
postępowań administracyjnych oraz w dziedzinie ubezpieczeń zdrowotnych. Absolwentka
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2008 roku Koordynator
postępowań administracyjnych a od 2013 roku Kierownik Działu Weryfikacji Uprawnień do
Świadczeń Zdrowotnych w Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim NFZ z siedzibą w
Rzeszowie. Uczestnik licznych szkoleń i konferencji w zakresie postępowania
administracyjnego oraz  elektronizacji pracy urzędu.

Dr Wojciech Lasek –  Koordynator czynności kancelaryjnych oraz Koordynator ds.
eDoręczeń w Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim NFZ z siedzibą w Rzeszowie.
Specjalista czynności kancelaryjnych oraz w zakresie programu zarządzania dokumentacją
elektroniczną EZD PUW. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Od 2023 roku doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki
prawne. Praktyk z doświadczeniem z zakresu obsługi i administrowania elektronicznymi
systemami zarządzania dokumentacją elektroniczną w urzędzie

Miejsce
Miejsce: siedziba RCSA Rzeszów, al. J. Piłsudskiego 31,
Koszt:
1. W przypadku uczestnictwa stacjonarnego koszt szkolenia wyniesie: 390zł brutto w
tym materiały, lunch oraz certyfikat
2. W przypadku uczestnictwa online koszt szkolenia wyniesie 340zł brutto w tym
materiały oraz certyfikat
Termin szkolenia 18 czerwca 2024 r.
Czas trwania: 9.00 – 15.00

Prosimy o dokonanie opłaty za szkolenie przelewem, po otrzymaniu faktury
Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
potwierdzanie udziału w seminarium w terminie do dnia 17 czerwca 2024 r.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/pieczęć jednostki zgłaszającej

Zgłaszam udział następujących osób w seminarium

e-Doręczenia

przyszłość doręczania korespondencji przez urzędy.
Obowiązek od 1 października 2024 r.
organizowanym przez RCSA sp. z o. o.
w dniu 18 czerwca 2024 r.

……………………………………………………………………………………………………………
Nasz nr NIP………………………………………………..Upoważniamy RCSA sp. z o. o.
do wystawienia i wydania rachunku bez podpisu odbiorcy

………………………….. ……………………………………..
/ data / / podpis osoby upoważnionej