Kurs okresowy dla pracowników służb BHP w dniach 21- 24 lutego 2023 r.

Data/Czas Lokalizacja
Data: - 21/02/2023 - 24/02/2023
09:00 - 15:00
Szkolenie stacjonarne -"Oświata" al. Piłsudskiego 31, II piętro sala 205


REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA
Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel. (17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl e-mail: szkolenia@rcsa.pl

Rzeszów, dn. 3 stycznia 2023 roku

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia sp. z o. o. w Rzeszowie

uprzejmie zaprasza na:

Kurs okresowy dla pracowników służb BHP
w dniach 21- 24 lutego 2023 r.

 

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu
prawa pracy, dotyczące bezpieczeństwa i
higieny pracy.

2.Problemy ergonomii i psychologii pracy.
3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz
oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
4.Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na
pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia,
uciążliwych i niebezpiecznych występujących w
procesach pracy.

5. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne
wpływające na poprawę bhp 2
6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy
pracy.
7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i
związana z nimi profilaktyka. 2
8.Nowoczesne metody pracy służb bhp. 2
9.Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bhp. 3
10. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie
pracy i w sytuacjach zagrożeń. 1
11. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony
środowiska naturalnego. 2

początek kursu w pierwszym dniu o godz. 9.00
Miejsce szkolenia: Miejsce: al. Piłsudskiego 31, Oświata II piętro sala 205
Koszt udziału w kursie: 600 zł – w tym poczęstunek i lunch
Prosimy o dokonanie opłaty za szkolenie w kasie RCSA przed
jego rozpoczęciem albo przelewem, po otrzymaniu faktury

Prosimy o pisemne, telefoniczne lub za pośrednictwem faxu albo poczty
elektronicznej potwierdzanie udziału w kursie w terminie do 20.02.2023 r

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

/pieczęć jednostki zgłaszającej/
Zgłaszam udział następujących osób w kursie okresowym z zakresu BHP dla
pracowników służb BHP w dniach 21-24 lutego 2023 r

Nasz nr NIP……………………………………………….. Upoważniamy RCSA sp. z o.
o. do wystawienia i wydania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

/data/ /podpis osoby upoważnionej